25 april bron i Lissabon Portugal

Avsnitt 3. Svensk – Portugisiska Handelskammaren (Câmara de Comércio Luso-Sueca)

Vi träffar Elin Forzelius och Jennifer Ekström på Svensk – Portugisiska Handelskammaren (Câmara de Comércio Luso-Sueca) för att få veta mer om deras verksamhet, dess historia och affärslivet i Portugal.

Portugal – en gång ett av världens största imperier. Men idag ett av de fattigaste länderna i Västeuropa efter år av militärdiktatur, underutveckling och finanskriser under 1900-talet. Välkommen att lyssna! Ett sammandrag av intervjun läser du nedan.Vad är historien bakom Svensk – Portugisiska Handelskammaren?

Swedish-Portuguese Chamber of Commerce grundades 1982 av representanter från bland annat företagen Sandvik och Atlas Copco. Främst för att skapa en mötesplats för svenskar och svenska företag med verksamhet i Portugal.

Det har förändrat över tid vad gäller struktur och organisation inom svenska företag med verksamhet utomlands. Tidigare var det nästan uteslutande svenska chefer och företagsledare som var lokalt placerade i olika länder, oavsett var i världen.

Men när kammaren bildades ville man skapa en mötesplats för dess medlemmar, en samlingsplats för svenskar för att träffas, att prata, byta erfarenheter och göra gemensamma aktiviteter.

Idag är Portugal en mogen marknad efter att ha varit en nedåtgående marknad till för cirka 3 år sedan, där det efter det varit en bra tillväxt. På mogna marknader är man integrerad, så om man är ett etablerat svenskt företag med verksamhet i Portugal, har man idag en stor bas med lokalt anställda som redan utbildats och arbetar i företagets kultur, vilket innebär att det finns många lokala ledare och chefer.

Det innebär att det idag inte finns lika många svenska chefer lokaliserade i Portugal som tidigare. Det märktes för många år sedan när det var ett tapp på elever inom Svenska Skolan i Lissabon. När alla svenskar som var utsända till Portugal försvann i och med att företagen anställde lokala chefer, då de svenska cheferna inte längre behövdes. Det är en skillnad här i Portugal men även globalt.


Hur arbetar ni inom Svensk – Portugisiska Handelskammaren?

Kammaren har idag elva röstande styrelseledamöter som vi ämnar att öka till tretton samt två observerande medlemmar i Svenska ambassaden samt Portugisiska ambassaden i Sverige. Där den enda anställda är generalsekreteraren.

Vi jobbar egentligen på två sätt. Det ena är att skapa synlighet för företagen. Det andra är att skapa en mötesplats, det vill säga ett sätt för svenska företag i Portugal eller portugisiska företag i Sverige att hitta ett sätt att mötas genom olika initiativ.

Pär Heed, Portugalpodden med Jennifer Ekström och  Elin Forzelius från Svensk Portugisiska Handelskammaren i Lissabon
Pär Heed, Portugalpodden med Jennifer Ekström och Elin Forzelius från Svensk Portugisiska Handelskammaren i Lissabon

Genom frukostar eller seminarium på företagens initiativ eller på egna initiativ. Idag har vi drygt 100 medlemmar bestående av både svenska och portugisiska företag och det är ganska blandat om vi söker upp dom eller om de söker upp oss. Vanligt är att vi bjuder in företag och dess representanter till en existerande mötesplats, till exempel ett event.


Arbetar ni mer med svenska företag som vill etablera verksamhet i Portugal eller portugisiska företag som vill etablera verksamhet i Sverige?

I och med att Svensk – Portugisiska Handelskammaren är en medlemsorganisation har vi sagt att den är en nätverkshub. Där vi förenklar möten och hjälper till att öppna dörrar för företag. Men vi är inte en kommersiell partner utan ger råd till både svenska företag som vill till Portugal och portugisiska företag som vill till Sverige.

De som hjälper svenska företag ut i världen är Business Sweden medan vi är din lokala partner för den lokala mötesplatsen med de lokala nätverken. Så vi stöttar inte aktivt svenska företag att etablera verksamhet i Portugal, utan vi hjälper till att förmedla lokala kontakter här till andra medlemmar, advokater eller andra rådgivare som stöttar i den praktiska processen.

Vår fördel är att vi kan marknaden och har kontakter i Portugal, vilket innebär att vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person inom ett företag, istället för att du ska börja med att ringa en växel eller skicka mail till en info@ e-postadress.


Vad är det som driver svenska företag att etablera verksamhet i Portugal?

Anledningen till att företag generellt, inte bara svenska, väljer att etablera verksamhet i Portugal är idag mycket för att landet fungerar som ett tekniknav. Lite likt som Sverige, ligger Portugal i utkanten av Europa och landets infrastruktur är välutbyggd. Inte bara kring vägar utan även kring IT och fibernät och så vidare är väl utbyggt i Portugal.

Man har även en mycket välutbildad befolkning med ingenjörer inom både industri men även inom IT och tech. Det gör att det finns många, bra möjligheter om man vill etablera och lägga ett utvecklingscentrum eller contactcenter i Portugal. Eller om man vill använda Portugal som en testmarknad för olika nya tekniska lösningar.

Vi upplever att de företag som etablerat sig i Portugal som gått via oss eller Business Sweden och Svenska ambassaden, de senaste åren har varit etablerade i Sverige och Norden och har valt Portugal som nästa steg i sin expansion. Det blir som ett nytt Sverige, då Portugal inte är en liten marknad, det är lika stort som Sverige, dock är den mer prispressad och priskänslig och lägre BNP.

Vilket innebär att det blir andra marknadsförhållande här för att komma in på marknaden. Så det är en svårare marknad, men vi brukar säga att kan du göra business i Portugal, så kan du göra business överallt. Medan Sverige ses som en ganska enkel marknad då den inte upplevs lika priskänsligt på samma sätt.

I Portugal får man arbeta mer med relationsmarknadsföring och kontaktnät, att både ha en bra produkt eller tjänst och samtidigt ha ett bra affärsförhållande till din kund eller partner. Tiden från första kontakt till offert och affär kan ta lång tid, så det gäller att tålamod.


Är det några speciella regioner i Portugal som är mer expansiva?

Främst är det i Lissabon regionen och Porto i norra Portugal. Lissabon är som ett tekniknav, men i Porto finns många utvecklingscenter då många stora företag har lagt stora utvecklingshubbar i norra regionen.

Den är även en mer industriell region med textil-, möbel- och skoindustri. Om man tittar på svenska designers och svenska klädmärken så har nästan alla idag någon form av produktion i Portugal.

Man brukar säga att portugisisk kvalité när det kommer till kläder och skor i princip är som italienskt, men mer åtkomligt.


Ni nämnde att affärsmiljön i Sverige och Portugal är mer lika varandra jämfört med affärsmiljön i Sverige och Spanien

I Portugal pratar många engelska och har en hög nivå på språket för att vara ett sydland i Europa. Man är även som klassisk handelsnation medveten om att man är ett litet land och att man måste vara öppen och nyfiken för att komma någonstans.

Portugiser är ett handelsfolk och har genom åren haft att göra med så många världsdelar och länder att de vet att man måste samarbeta, för att komma framåt.

Medan man i Spanien, Italien och Frankrike främst talar det egna, lokala språket och det är väldigt svårt att komma in, på ett annat sätt än på deras sätt. Det finns skarpa, klara regler på hur det ska ske.

Visserligen har även Portugal mycket stämplar och byråkrati, men man är här mer öppna och nyfikna och lyssnar på alla och vill veta mer.

Sverige har även ett väldigt gott rykte i Portugal och var väldigt stöttande i den politiska uppbyggnaden när diktaturen föll på 70-talet. Detta kombinerat med att man har goda relationer med flera stora svenska företag med verksamhet i landet. Det finns bra associationer till Sverige och svenskt som stabilt, innovativt, tryggt, hög kvalitet osv. vilket innebär att företag gärna vill lyfta fram sin svenskhet i Portugal.


Finns det någon bransch eller marknad som borde vara intressant för svenska företag som vill etablera sig i Portugal?

De senaste åren har det varit mycket fokus på mobilitet om man tittar på Porto och Lissabons mobila nät kring kommunal trafik. Där många lösningar nu håller på att implementeras, men finns fortfarande mycket som ska till de kommande åren. Med bättre teknik för att sammanfoga olika kommunala trafiksätt.

Något som kan vara bra att utveckla här är pantsystem och återvinning. Portugal är generellt sett högt rankat vad gäller hållbarhet och miljö. Men just när det kommer till återvinning och att panta där Sverige ligger i framkant, görs det en del incitament men det går att ytterligare förbättra.

Här i Portugal har det funnits både studenter och företagsledare som sagt att implementera svenskt ledarskap med portugisiska arbetare, så får du en väldigt produktiv miljö och utfall av verksamheten.

Till exempel har Ericsson här i Portugal under flera år vunnit priset som landets bästa arbetsplats. Andra framgångsrika svenska företag i Portugal är Diaverum som varit ledande här med sitt management team och har kring 2000 anställda.

Många Portugal enheter av svenska företag ligger i framkant i deras globala organisationer. Kanske inte för att de har högst vinst utan inom andra områden. Portugiser jobbar hårt och mycket, även fast det är ett sydeuropeiskt land så har de bra ledarskap ger de extremt mycket värde till en organisation.


Vad är en vanlig feedback från svenska företag som nyligen etablerat verksamhet i Portugal?

Lite kulturkrockar tillkommer alltid. Om man till exempel bokar ett möte i väldigt god tid. Då är det bra att höra av sig några dagar innan och stämma av att allt är OK inför mötet om några dagar. Det är något som inte eller sällan förekommer i Sverige då man väl bokat mötet och det finns i kalendern/mailen, då är allt klart.

Här finns även en skillnad hur man bestämmer något eller kommer fram till en överenskommelse. I Portugal är det bra att uttrycka och sammanfatta diskussionen och vad man kommit fram till. Medan vi svenskar i ett löpande samtal kommer fram till vad man ska göra nästa gång eller en överenskommelse.

En annan del är avtal där man ska vara noga med att få det signerat och i många fall även stämplat av företaget med deras företagsstämpel.

Som svensk kan man tänka att nu tycker den jag träffat att mötet var bra och alla parter vet nu hur vi ska gå vidare. Det behöver inte alla vara så i Portugal. Ett ja är inte ett ja och ett nej är inte ett nej här, kan man sammanfatta en skillnad mot Sverige.

Här finns även en annan företagsstruktur och hierarki här jämfört med i Sverige. Många svenska företag ger relativt stor frihet och ansvar åt medarbetare. Medan det här i Portugal behövs ett slutgiltigt godkännande ovanifrån från ledningen för att till exempel en affären ska bli klar. 

Vilket innebär att det är lång tid mellan första kontakt och möte tills affären är klar. Men när väl den första affären är klar och du har en referens kan det lossna rejält. Då är portugisen öppen för att ge tips på andra kontakter du bör kontakta och delar med sig av sitt nätverk.


Är det något speciellt svenska företag bör tänka på när de ska starta verksamhet i Portugal?

Sverige ligger i framkant inom många områden. Men det finns då även en risk att man inte ser helheten. Man kommer hit och tycker att vi är otroligt duktiga på det här området, nästan lite kaxigt. Men ibland sker saker annorlunda av en anledning.

Portugisiska bankomater

Ett exempel är banksektorn i Portugal. Sveriges olika online system för banktjänster och ärenden ligger långt före Portugals. De är bättre uppbyggda, applikationerna är bättre och Mobilt BankID är fantastiskt.

Dessutom finns det en anledning till det, för portugisiska bankomater ligger ljusår före svenska bankomater och Portugal var bland de första länderna att utveckla bankomater.

I en Portugisisk bankomat kan du till exempel:
– enkelt föra över pengar till både privatpersoner och företag
– betala alla räkningar, skatter och andra avgifter
– fylla på kortet till tunnelbanan, bussen eller mobilens kontantkort
– betala tågbiljetter, jakt- och fiskelicenser eller e-handelsinköp

Så varför skulle de implementera ett mobilt bankärendesystem?

Portugal hade redan system och tjänster implementerat i alla bankomater när Internet blev tillgängligt för allmänheten. Ser man på de äldre i Portugal som är 70 – 80 år, så är de många som går till bankomaten för att betala sina räkningar.

Hur många i den generationen i Sverige betalar sina räkningar på nätet?

Internetbanken här var inte intressant på samma sätt som i Sverige, den behövdes inte. Så man ska vara försiktig med att inte vara naiv eller ignorant för sammanhanget.

När man kommer till en ny marknad som Portugal. Försök förstå varför det ser ut som det gör, vilka är de bakomliggande orsakerna, inte bara säga att vårt sätt är bättre.

Här i Portugal är man även ganska artistiska av sig. Det är en handelsmarknad, men man är noga med layout och design i sin marknadsföring och marknadsmaterial. De företag som misslyckats med att komma in på den portugisiska marknaden, beror ofta på att deras marknadsmaterial har varit ganska tråkigt och inte fångat portugisens öga, även fast produkten varit bra. Så man måste jobba lite med utseendet också, då de bryr sig mycket om hur det ser ut.

Ett annat område som är viktigt för portugiser är att skapa en relation. Det räcker inte med ett Skype samtal för att stänga en affär. Därför är det viktigt att ha en dialog och att skapa en relation och nätverk.

En ung demokrati

Man får inte glömma hur extremt ung demokratin är i Portugal. För så sent som fram till 1974 var Portugal en diktatur och först då kunde Portugal börja etablera en demokrati.

Då är det klart att alla områden inte är lika välutvecklade för att diktaturen uppskattade och uppmuntrade inte till exempel utbildning. Vilket innebär att man idag har en hög andel analfabeter bland den äldre befolkningen.

Så det har svängt otroligt fort från att på 70-talet inte uppmuntra utbildning. Till att majoriteten av den yngre befolkningen idag inte bara har en kandidat, utan även en masterutbildning.

Man går även direkt vidare utan uppehåll i sina studier. Här är det inte normalt att ta ett uppehåll mellan gymnasie- och universitetsstudier. Det innebär att många studenter i Portugal är klara med sin masterutbildning innan de fyllt 25 år och talar mycket bra engelska.

En annan aspekt är att Portugal aldrig haft dubbade tv program. Alla tv-program har alltid varit på originalspråk med textning. Från början var det av ekonomiska skäl, man hade inte råd helt enkelt. Men det innebär att befolkningen idag bättre förstår andra språk jämfört med till exempel i Spanien, där alla tv-program dubbas till spanska.

Regeringen i Portugal gjorde en rad incitament under krisåren 2011/2012. Bland annat stöd till företag som etablerade sig i Portugal att även få stöd för att från Portugal etablera sig på andra marknader.

Man har även infört att företag som etablerar verksamhet och fabriker under ett visst antal år får en lägre skatt, för att anställa fler och lägre skatt på olika typer av anställningar. Dessutom flyttade den stora techkonferensen Web Summit till Lissabon och där den nu genomförs varje år.

NHR status i Portugal

Även den så kallade NHR statusen som introducerades har påverkat. Den var egentligen inte gjord för pensionärer. Utan för investerare, företagsledare eller portugiser som arbetat utomlands i flera år för att komma hem till Portugal. Under krisåren sa dåvarande presidenten att ”flytta ut samla kunskap och kom sen tillbaks” och det är det man vill. Att portugiser som byggt upp företag och verksamhet utomlands ska flytta hem och bygga upp verksamhet här.

Det har varit den stora dragkraften till att det finns många investerare i Portugal idag. Det är det som missas i Sverige där man tänker mycket på Norden. Även fast man arbetar med export tänker man mycket Sverige, ett nordiskt fokus och nordiska investerare. Här i Portugal får du tillgång till en mer global mix av nätverk. Med kontakter från till exempel Amerika, Afrika och Asien, där det är enklare att jobba från Portugal på en global nivå.


Kontaktinformation Swedish-Portuguese Chamber of Commerce


Efter att intervjun genomfördes överlämnade Elin Forzelius ansvaret som generalsekreterare för Swedish-Portuguese Chamber of Commerce till Niklas Knutsson, under september 2019.


Alla avsnittPortugal länkarOm Portugalpodden